MarBEF Data SystemERMS source details

Schuurmans Stekhoven, J. H. Jr.; De Coninck, L. A. (1932). Enkele algemeene opmerkingen naar aanleiding van een onderzoek over vrijlevende Nematoden van de Belgische Kust. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift. XIV: 126-129.
180978
Schuurmans Stekhoven, J. H. Jr.; De Coninck, L. A.
1932
Enkele algemeene opmerkingen naar aanleiding van een onderzoek over vrijlevende Nematoden van de Belgische Kust
Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
XIV: 126-129
Publication
NeMys doc_id: 4167
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-06-18 16:05:08Z
created

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2019-06-26 12:01:22 GMT+1