MarBEF Data SystemERMS source details

Boas J. E. V. (1886). Spolia Atlantica. Bidrag til Pteropodernes. Morfologi og systematik samt til kundskaben om deres geografiske udbredelse. Kongelige Danske Videnskabernes-Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling (6)4(1): 1-231 pl. 1-6
39257
Publication
CLEMAM P0193
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2018-08-18 22:03:47Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2021-06-17 10:09:29 GMT+1