MarBEF Data SystemERMS source details

Levinsen, G.M.R. (1881). Bidrag til kundskap om Gronlands trematodfauna. Oversigt over det kongelige Dansk videnskadernes Selskabs Forhandlinger. 23: 52-84.
6972
Levinsen, G.M.R.
1881
Bidrag til kundskap om Gronlands trematodfauna
Oversigt over det kongelige Dansk videnskadernes Selskabs Forhandlinger
23: 52-84
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-04-23 06:42:49Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact