MarBEF Data SystemERMS source details

Thorell, T. (1864). Om tvenne Europeiska Argulider; jemte anmärkningar om Argulidernas morfologi och systematiska ställning, samt en öfversigt af de för närvarande kända arterna af denna familj. Oefversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademien Förhandlingar, Stockholm 1864(1):7-72, pls. 2-4.
117253
Thorell, T.
1864
Om tvenne Europeiska Argulider; jemte anmärkningar om Argulidernas morfologi och systematiska ställning, samt en öfversigt af de för närvarande kända arterna af denna familj.
Oefversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademien Förhandlingar, Stockholm
1864(1):7-72, pls. 2-4.
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-04-24 12:51:53Z
changed

Branchiura (original description)
Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2021-09-23 22:38:32 GMT+1