MarBEF Data SystemERMS source details

Spengler, L. (1783). Beskrivelse over en nye Slægt af toskallede Muskeler, som kan kaldes Gastrochæna, i tre foranderlige Arter, hvoraf hver boer i et forskielligt Ormehuus. Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter. 2: 174-183, pl. 1.
124466
Spengler, L.
1783
Beskrivelse over en nye Slægt af toskallede Muskeler, som kan kaldes <i>Gastrochæna</i>, i tre foranderlige Arter, hvoraf hver boer i et forskielligt Ormehuus..
Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter
2: 174-183, pl. 1
Publication
CLEMAM P3218
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2022-08-19 22:34:24 GMT+1