Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
EU Network of Excellence

 
Main Menu

· Home
· Contacts
· Data Systems
· Documents
· FAQ
· Links
· MarBEF Open Archive
· Network Description
· Outreach
· Photo Gallery
· Quality Assurance
· Register of Resources
· Research Projects
· Rules and Guidelines
· Training
· Wiki
· Worldconference

 

Register of Resources (RoR)

 People  |  Datasets  |  Literature  |  Institutes  |  Projects 

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West
Driesprong-Zoeteman, A.; Huisman, B.; Van Hal, M. (2006). Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West. RIZA werkdocument, 2005.154X. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 67 pp.
Part of: RIZA werkdocument. RIZA: Lelystad

Available in  Authors 

Keywords
    Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Driesprong-Zoeteman, A.
  • Huisman, B.
  • Van Hal, M.

Abstract
    Doel van de studie is het inventariseren van de wederzijdse beïnvloeding tussen rijkswateren in het gebied van Rijn-West en Schelde (inclusief Noordzee) en het inschatten van de effectiviteit van emissiereductie op de waterkwaliteit. Onderzoeksvragen zijn: 1. Wat is de huidige waterkwaliteit? 2. Wat zijn de huidige stofvrachten? (waar mogelijk op het niveau van waterlichamen) 3. Hoe groot zijn de binnenlandse emissies in verhouding tot de buitenlandse aanvoer van stoffen? 4. Wat is de gewenste situatie bij toepassing van de gangbare normen en bij toepassing van het afwentelingprincipe? 5. Wat zijn relevante scenario’s om de gewenste situatie te bereiken? Hoeveel effect hebben lokale emissiemaatregelen en hoe werken lagere grensvrachten verder door in Nederland? De focus van deze studie ligt op de rijkswateren. Er zullen uitsluitend chemische aspecten worden meegenomen (geen ecologie). De verdere afbakening (keuze stoffen, jaren en studiegebied) wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de concrete producten van deze studie genoemd

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 


If any information here appears to be incorrect, please contact us
Back to Register of Resources
 
Quick links

MarBEF WIKI

Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC)
Outreach

Science
Responsive Mode Programme (RMP) - Marie Nordstrom, copyright Aspden Rebecca

WoRMS
part of WoRMS logo

ERMS 2.0
Epinephelus marginatus Picture: JG Harmelin

EurOBIS

Geographic System

Datasets

 


Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact data-at-marbef.org